Місцеві ініціативи, публічні консультації, громадський бюджет, електронні петиції, звернення громадян — ось неповний перелік інструментів демократії. Ідеться про абсолютно практичні, прикладні речі, за допомогою яких можна і потрібно робити життя у громадах комфортнішим, зручнішим та продуктивнішим. 

Саме про інструменти демократії, також відомі як інструменти громадської участі, будемо дізнаватися більше в проєкті “Промоція соціальної згуртованості у громадах та посилення демократичних цінностей”.

Що таке громадська участь?

Це участь громадян, громадських організацій та об'єднань у вирішенні питань та проблем, що становлять суспільний інтерес. Громадська участь може бути прямо чи опосередковано пов’язана з ухваленням рішень, але не обмежується ним. 

Які є види громадської участі?

Громадську участь можна поділити на горизонтальну та вертикальну. У першому випадку йдеться про самоорганізацію членів певної громади з метою спільно дійти до якогось рішення або розв'язати конкретну проблему. Вертикальна ж партисипація передбачає безпосередню участь жителів громади у формуванні та реалізації державної або місцевої політики, а відтак — і взаємодію громадян з місцевими, регіональними й центральними органами влади.

Основні принципи громадської участі:

 • підзвітність: результати мають дорівнювати обіцянкам і очікуванням;
 • включеність: необхідно обов’язково долучати людей чи групи населення, яких рішення стосуватиметься безпосередньо;
 • відповідність: для ефективної участі потрібне забезпечення необхідними ресурсами;
 • прозорість:процеси прийняття рішень, включені процедури та можливі обмеження мають бути зрозумілими, їх повинні дотримуватися всі учасники процесу;
 • чуйність: слід відкрито реагувати на запитання та побажання спільноти, комунікувати за потреби.

До інструментів громадської участі належать:

 • громадський бюджет;
 • громадські слухання;
 • електронні петиції;
 • громадські та наглядові ради;
 • публічні консультації;
 • звернення громадян;
 • запити на доступ до публічної інформації;
 • збори громадян;
 • місцеві ініціативи тощо.

У межах цього проєкту ОПОРА буде досліджувати рівень залученості і його вплив на соціальну згуртованість: які інструменти працюють найліпше та в яких громадах рівень залученості громадян найвищий. Ми підготуємо детальні матеріали про різні види інструментів демократії, аби з’ясувати, як їх впроваджувати і яких результатів від них очікувати.