Законопроект № 4741 вже привернув увагу фахової громадськості. Більшість експертів зійшлося на тому, що система розподілу впливу у виборчих комісіях надасть фактичну перевагу головним політичним гравцям - БЮТ та ПРУ. Водночас, окрім цих, вже широко обговорюваних проблем, законопроект містить також чимало інших новацій, що суттєво розширюють поле для потенційних маніпуляцій, що залишились поза увагою.

Олександр Воробйов переконаний, що «головною проблемою цих виборів, у разі ухвалення запропонованих змін, стане можливість внесення змін до списків виборців у день голосування головою, заступником голови чи секретарем дільничної комісії, а не судом, як це відбувається відповідно до чинного закону. Саме тут приховано можливості для маніпуляцій результатами виборів.»

Юрій Лісовський вважає, що «Законопроект передбачає легітимність протоколів виборчих комісій навіть за умови непідписання їх окремими членами. У разі незгоди, член комісії може додати «окрему думку», проте її розгляд не передбачається жодним пунктом законопроекту. Також суттєво звужено перелік осіб та організацій, на які можна скаржитись до ТВК чи ЦВК.»

Експерти переконані, що головні політичні гравці не готові до змагання ідей та кращих стратегій розвитку країни. Методом отримання політичного впливу залишаються маніпуляції з результатами голосування. Саме тому надзвичайно важливою є увага громадськості до подальшої долі цього законопроекту, котрий може утвердити існуючі загрозливі тенденції до звуження демократії в Україні.

Основними загрозами законопроекту є:

  • внесення змін до списків виборців в день голосування. Раніше така можливість передбачалася виключно за рішенням суду, у разі ж прийняття даного законопроекту для внесення будь-якої кількості нових виборців до списку достатнім є рішення голови, заступника голови чи секретаря дільничної комісії;
  • у разі відмови від підписання протоколу окремими членами дільничних комісій документ все ж набуває чинності. За умови суттєвого переважання членів комісії, що офіційно чи неофіційно підтримують одного кандидата, члени комісій від інших фактично не матимуть впливу на затвердження остаточних результатів виборів, окрім внесення «окремої думки», процедура прийняття до відома якої жодним чином не прописана;
  • обмеження можливостей для оскарження. Раніше оскаржити дії чи бездіяльність виборчих комісій та  їх  членів,  органів  державної влади,  органів  місцевого самоврядування,  підприємств,  установ, закладів та організацій,  їх посадових і службових осіб,  акти  та дії  об`єднань  громадян,  крім  тих,  які  відповідно  до закону, статуту (положення) об`єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної  діяльності  або  їх виключної компетенції,  дії та бездіяльність  засобів  масової  інформації,   їх   посадових   та службових осіб, а також інших суб`єктів виборчого процесу, зараз цей перелік обмежили до оскарження дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх членів, дій кандидатів на пост Президента України та їх довірених осіб;
  • махінації з протоколами при встановленні результатів виборів: раніше ЦВК повинна була отримати усі остаточні варіанти протоколів з усіх територіальних виборчих округів, у той час як у даному законопроекті передбачено можливість встановлення результатів виборів без отримання оригіналів протоколів, у випадку якщо вони будуть затримуватись більш ніж на три дні.

Контактна особа - Ольга Айвазовська (8-063-617-97-50).

Детальнішу інформацію про виборчі проекти Громадянської мережі ОПОРА можна знайти на нашому сайті www.opora.org.ua.