Громадянська мережа ОПОРА у червні – серпні 2021 року здійснювала моніторинг роботи парламентських комітетів. Методологія оцінки складається з 33 індикаторів, які формують рейтинг прозорості роботи парламентських комітетів. Відповідно до результатів дослідження більшість комітетів оприлюднюють понад половину інформації, котра має розміщуватися на їхніх сайтах. Лише 1 комітет розміщує на вебресурсі менше 50% інформації, 17 комітетів – від 50% до 70%, ще 5 комітетів – більше 70%.

Методологія дослідження

Громадянська мережа ОПОРА розробила методологію оцінки прозорості роботи комітетів Верховної Ради. Вперше вона була застосована для оцінки прозорості роботи комітетів у минулому скликанні українського парламенту. На даний момент методологія включає 33 індикатори. При їх формуванні було враховано Закон України «Про комітети Верховної Ради України», Положення про вебресурси Верховної Ради України, що включає перелік інформації, яка повинна оприлюднюватися на сайтах комітетів. Інша частина індикаторів сформована на основі переліку інформації, яку, на думку Громадянської мережі ОПОРА, доцільно оприлюднювати на сайтах комітетів.

Індикатори, сформовані на основі Розпорядження Голови Верховної Ради України “Про веб-ресурси Верховної Ради України” №699 від 19 травня 2015 року:

 • Наявність на сайті інформації про склад і структуру Комітету, зокрема підкомітети.
 • Розміщення інформації про діяльність Комітету (засідання Комітету, слухання, “круглі столи” та інші події в Комітеті).
 • Оприлюднення на сайті проєкту розкладу засідань Комітету, сформованого головою Комітету.
 • Розміщення затвердженого на засіданні Комітету розкладу засідань Комітету на двотижневий термін.
 • Наявність протоколів засідань Комітету.
 • Вчасне оприлюднення протоколів засідань Комітету (розміщуються упродовж п'яти робочих днів після проведення засідання, а в разі розгляду проєктів кодексів і законопроєктів, що містять понад 100 статей, пунктів – не пізніш як за два дні до розгляду відповідного законопроєкту на пленарному засіданні Верховної Ради України).
 • Наявність стенограми засідань Комітетів.
 • Вчасне оприлюднення стенограми засідань Комітету (розміщуються упродовж п'яти робочих днів після проведення засідання, а в разі розгляду проєктів кодексів і законопроєктів, що містять понад 100 статей, пунктів – не пізніш як за два дні до розгляду відповідного законопроєкту на пленарному засіданні Верховної Ради України).
 • Наявність аудіозаписів засідань Комітетів.
 • Вчасне оприлюднення аудіозаписів засідання Комітету (розміщуються упродовж п'яти робочих днів після проведення засідання, а в разі розгляду проєктів кодексів і законопроєктів, що містять понад 100 статей, пунктів – не пізніш як за два дні до розгляду відповідного законопроєкту на пленарному засіданні Верховної Ради України).
 • Протокол та стенограма слухання в Комітеті (розміщуються, як правило, упродовж 10 днів, але не пізніше 20 днів з дня проведення слухання).
 • Оприлюднення на сайті інформації про законотворчу діяльність: законопроєкти, що перебувають на розгляді у Комітеті і винесені на обговорення, та інформації про стан розгляду законопроєктів.
 • Висновки, рішення, роз'яснення Комітету, розміщені на сайті Комітету.
 • Оприлюднення на сайті Плану роботи Комітету на поточну сесію.
 • Звіти Комітету за попередні сесії розміщуються на сайті Комітету.
 • Наявність на сайті інформації щодо забезпечення взаємодії, зворотний зв'язок із Комітетом (електронна форма зворотного зв’язку з Комітетом).
 • Фото- та аудіоматеріали, що висвітлюють діяльність Комітету, розміщуються в спеціально створеному розділі на сайті Комітету.

Індикатори, сформовані на основі інформації, яку, на думку Громадянської мережі ОПОРА, доцільно оприлюднювати на сайтах комітетів Верховної Ради України:

 • Відеозаписи засідань Комітету.
 • Порядок реєстрації представників громадськості для участі у відкритих засіданнях Комітетів.
 • Порядок доступу (акредитації) представників ЗМІ на засідання Комітетів та інших їхніх робочих органів.
 • Інформація про сферу відання Комітету та його підкомітетів.
 • Контакти (телефон, електронна пошта) членів Комітету.
 • Контакти (телефон, електронна пошта) працівників секретаріату Комітетів.
 • Склад та повноваження секретаріату Комітету.
 • Інформація про склад та результати роботи дорадчо-консультативних органів при Комітеті.
 • Анонси засідань Комітету.
 • Порядки денні анонсованих засідань Комітетів.
 • Статистика відвідуваності депутатами засідань Комітету.
 • На сайті створений розділ "Доступ до публічної інформації", де міститься перелік публічної інформації, форма запитів на публічну інформацію.
 • На сайті Комітету забезпечена можливість подати рекомендації до законопроєктів від громадян, інститутів громадянського суспільства та інших зацікавлених осіб.
 • На сайті Комітету розміщено інформацію про склад та діяльність робочих груп.
 • Оприлюднена статистика відвідуваності депутатами засідань комітетів на порталі відкритих даних.

За оприлюднення інформації по кожному індикатору сайт отримував 1 бал, відсутність даних оцінювалася у 0 балів, часткове висвітлення чи посилання на інший ресурс – 0,5 бала.

Результати дослідження

Відповідно до результатів дослідження відкритості роботи комітетів Верховної Ради України IX скликання, яке здійснювала Громадянська мережа ОПОРА протягом червня – серпня 2021 року, більшість комітетів оприлюднюють більше половини інформації, котра має розміщуватися на їхніх сайтах. Лише 1 комітет розміщує на вебресурсі менше 50% інформації, 17 комітетів – від 50% до 70%, ще 5 комітетів – більше 70%.

Найкращі показники має Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (28,5 балів), Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики (28 балів) та Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування (26,5 балів).

Найгірші показники у Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки (11 балів); Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України (17 балів); Комітету з питань освіти, науки та інновацій (17,5 балів).

Узагальнену таблицю оцінок по всіх індикаторах для кожного парламентського комітету можна переглянути за посиланням.