В перший тиждень вступної кампанії на «гарячу лінію» ОПОРИ зверталася велика кількість абітурієнтів зі скаргами щодо двозначного застосування вищими навчальними закладами України п. 12.2 Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році. Цей пункт передбачає, що призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал (у розмірі 30, 40, 50 балів), якщо секція, у якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, відповідає напряму підготовки згідно з додатком 1 до цих Умов. Ознайомившись з  додатком до Умов прийому, стає зрозуміло, що жодної згадки про відповідність секцій конкурсу-захисту МАН напрямам підготовки в цьому додатку немає. У документі зазначаються лише шифр та найменування галузі знань (напряму); напрям підготовки (спеціальність) та його код; назва предметів та творчих конкурсів.

Тому,  при застосуванні цього положення різними вишами виникають розбіжності, через які абітурієнти не мають можливості оцінити свої шанси на вступ до ВНЗ. Наприклад, деякі виші спершу зараховують додаткові бали призерам конкурсу МАНУ, а пізніше повідомляють про невідповідність секції та анулювання додаткових балів. Найбільше звернень надходить від абітурієнтів, які вступають у медичні заклади.

Так, у своїх правилах прийому медичні ВНЗ Тернопільський державний медичний університет  імені І.Я.Горбачевського, Буковинський державний медичний університет,Івано-Франківський національний медичний університет, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького – зазвичай, мають таке ж формулювання, як і в умовах прийому – «за умови відповідності секції напряму підготовки (спеціальності)», проте на практиці приймальні комісії трактують цю норму по-різному. Деякі медичні ВНЗ при вступі на всі напрями підготовки з галузі знань «Медицина» зараховують додаткові бали лише переможцям секції медицина, які обирали базовою дисципліну «біологія» (Франківський, Буковинський та Тернопільський університети). Останній навіть оприлюднив на власному веб-сайті відповідне оголошення. У правилах прийому Донецького національного медичного університету зазначено також, що бали зараховуються призерам МАН з екології при вступі на спеціальності: «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», «Медико-профілактична справа», «Фармація».

Натомість інші виші зараховують додаткові бали призерам ІІІ етапу конкурсу МАН за умови, якщо вони вступають на напрям підготовки, для якого профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами. Якщо звернутися до переліку секцій МАН, де базовою дисципліною може бути  «біологія», то це є 12 таких секцій: секція біології людини; секція валеології; секція загальної біології; секція зоології, ботаніки; секція психології; секція медицини (усі секції входять до відділення хімії та біології) та секція екології; секція охорони довкілля та раціонального природокористування; секція агрономії; секція ветеринарії та зоотехнії; секція лісознавства; секція селекції та генетики (усі секції входять до відділення екології та аграрних наук). А, отже, виші нараховують додаткові бали переможцям усіх 12 секцій, які обрали біологію.

Громадянська мережа ОПОРА 10 липня звернулася до Міністерства освіти і науки з інформаційним запитом щодо надання інформації про відповідність секцій конкурсу-захисту МАН  напрямам підготовки (спеціальностей). Проте, у відповіді Міністерство освіти зазначило, що «у запиті порушуються питання щодо підготовки окремої інформації про відповідність секцій конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України напрямам підготовки (спеціальностей) у ВНЗ, що по суті, є  проведенням моніторингу».

Таким чином Міністерство освіти і науки визнало відсутність інформації щодо відповідності секцій МАН, напряму підготовки (спеціальності) згідно з додатком 1 до Умов прийому. А навчальні заклади, які у власних правилах прийому продублювали запропоноване Міністерством положення Умов прийому, стали заручниками ситуації. Тому Громадянська мережа ОПОРА повторно звертається до Міністерства освіти і науки з проханням надати офіційне роз’яснення працівникам приймальних комісій щодо зарахування додаткових балів призерам ІІІ етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України (в першу чергу медичним ВНЗ щодо описаної ситуації ).

Детальніше:
Наталія Радиш, юрист кампанії "За прозорий вступ до ВНЗ" - 032 254 61 63.

Спостереження відбувається в рамках кампанії "За прозорий вступ до вищих навчальних закладів!", підтриманої МФ "Відродження".