25 жовтня 2020 року відбулися перші місцеві вибори Буринського міського голови Конотопського району Сумської області, на яких міським головою було обрано Ладуху Віктора Борисовича (постанова Буринської МТВК від від 01 листопада 2020 року № 28). 6 листопада 2020 року Буринською ТВК були опубліковані результати виборів у Буринській районній газеті «Рідний край».

Відповідно до ч. 1 ст. 283 ВК України особа, яку обрано міським головою, для її реєстрації зобов’язана подати до територіальної виборчої комісії з відповідних місцевих виборів протягом 20 днів із дня офіційного оприлюднення результатів виборів заяву про реєстрацію її міським головою. Водночас згідно з ч. 2 цієї є статті у разі звернення особи, обраної міським головою, до ТВК щодо наявності поважних причин, які перешкоджають поданню такої заяви, ТВК може прийняти рішення про визнання цих причин поважними і встановити інший строк виконання зазначених вимог або про відмову у визнанні цих причин поважними.

Таким чином, строк на подання заяви про реєстрацію особи міським головою сплив 26 листопада 2020 р.

Постановою Буринської МТВК від 04 грудня 2020 року № 10 Ладуху В. Б. було зареєстровано Буринським міським головою Конотопського району Сумської області на підставі його заяви, поданої до ТВК лише 4 грудня 2020 року. До заяви було додано копії листків непрацездатності за період з 11 листопада 2020 року по 23 листопада 2020 року, з 25 листопада 2020 року по 03 грудня 2020 року, як на підтвердження підстави поважності пропуску строку на її подання.

Примітно, що строк і форма такого звернення обраної особи щодо наявності поважних причин, які перешкоджають поданню заяви, законом не встановлено. Припускається, що таке звернення має надійти до ТВК в межах 20-денного строку на подання самої заяви, але ВКУ такої чіткої вимоги не містить. Вказане можливо і стало причиною того, що обраний кандидат подав документи щодо поважності пропуску строків на подання такої заяви до ТВК пізніше.

З одного боку ситуація, що виникла, ілюструє необхідність уточнення строків і порядку звернення про поважність пропуску строків, визначених частиною 2 статті 283 ВКУ. З іншого боку, на думку Громадянської мережі «ОПОРА», недотримання строку подачі заяви, при пізнішому зверненні з обґрунтуванням поважності причин такого недотримання, не може призводити до неврахування результатів виборів у територіальній громаді. Відповідно до статті 2 КАСУ рішення суб’єктів владних повноважень повинні відповідати принципу пропорційності, а саме прийматися з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення. Позбавлення територіальної громади обраного на прямих виборах керівника та необхідність проведення у громаді повторних виборів не може вважатися пропорційним наслідком пропущення строку подання заяви про реєстрацію міським головою.

У випадку Буринської міської територіальної громади подання заяви про реєстрацію міським головою з пропуском строків стало в подальшому підставою для оскарження рішення ТВК про реєстрацію Ладухи В. Б. міським головою. З позовом звернувся один із кандидатів, а сама справа № 480/8849/20 розглядалася судами першої та апеляційної інстанцій з грудня 2020 року по 27 липня 2021 року. Рішенням апеляційного суду було, зокрема: визнано протиправними дії ТВК щодо реєстрації Ладухи В. Б. міським головою та скасовано постанову ТВК від 04 грудня 2020 року № 10 про його реєстрацію. Примітно, що позивач (один із кандидатів Рябоконь І. І.) під час розгляду справи просив суд забезпечити позов шляхом заборони Ладусі В. Б. скласти присягу, однак суд відмовив у такому забезпеченні і в той же день 24 грудня 2020 року Ладуха В. Б. склав присягу, тобто набув повноважень міського голови згідно зі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вказана справа розглядалася протягом тривалого строку, оскільки формально не належала до виборчих справ, які розглядаються за скороченою процедурою, та розглядалася як звичайна справа без скорочених строків розгляду.

Отримавши рішення апеляційного суду від 27 липня 2021 року у справі № 480/8849/20, без мотивувальної частини Буринська міська ТВК вже через два дні своєю постановою від 29 липня 2021 року №3 визнала такими, що не відбулися, вибори Буринського міського голови та призначила повторні вибори Буринського міського голови на 26 вересня 2021 року з початком виборчого процесу з 7 серпня 2001 року. В той час як повний текст судового рішення було виготовлено та підписано лише 6 серпня, таким чином з цього дня виникла і можливість касаційного оскарження рішення. У той же час рішення апеляції набирало чинності з моменту його проголошення та підлягало оскарженню до Верховного Суду у виключних випадках, а саме по собі звернення з касаційною скаргою не гарантувало би відкриття касаційного провадження.

Окрім того, за інформацією, поданою у заяві Ладухи В. Б. до ЦВК з проханням скасувати постанову Буринської МТВК про початок виборчого процесу з повторних виборів під час скликання засідання Буринської МТВК, не було повідомлено 6 членів виборчої комісії про проведення такого засідання, що засвідчувалося їх особистими заявами.

Таким чином, рішення Буринської МТВК, оформлене постановою від 29 липня 2021 року №3, хоча й було прийняте на виконання постанови апеляційного суду в справі № 480/8849/20, проте поспіх з його прийняттям призвів до невизначеної ситуації в подальшому (МТВК прийняла вказану постанову, не дочекавшись повного тексту судового рішення, та не пересвідчившись, чи учасники спору звернулися із касаційною скаргою). На сайті ЦВК зафіксовано дату припинення повноважень міського голови Ладухи В. Б. саме 29 липня 2021 року.

Фактично, із 7 серпня 2021 року розпочався виборчий процес із повторних виборів Буринського міського голови, призначених 26 вересня 2021 року. За вказаний період уже було зареєстровано 4 кандидати, серед яких сам Ладуха В. Б. та його опонент Рябоконь І. І. (реєстрація відбулася 20 та 26 серпня відповідно).

Міський голова Ладуха В. Б. для запобігання визнання його таким, що відмовився від мандата міського голови, та проведення повторних виборів обирає наступні шляхи для захисту:

1) 17 серпня 2021 року звертається із заявою до ЦВК з проханням скасувати постанову МТВК від 29 липня 2021 року №3 щодо повторних виборів, однак щодо його звернення на засіданні 20 серпня 2021 року не набирається достатня кількість голосів для прийняття постанови;

2) звертається до суду з позовом у справі № 480/7004/21 про скасування постанови МТВК від 29 липня 2021 року №3, однак суд першої інстанції відмовляє у забезпеченні позову шляхом зупинення дії цієї постанови;

3) намагається у касаційному порядку скасувати ключове судове рішення у справі № 480/8849/20 та досягає проміжного успіху – Верховний Суд 13 серпня 2021 окрім того, що відкриває касаційне провадження у вказаній справі, ще й зупиняє дію та виконання рішення апеляційної інстанції в цій справі.

Верховним Судом від 13 серпня 2021 року в справі №480/8849/21 прийнято Ухвалу про зупинення дії та виконання рішення у справі. Таким чином Рішення Другого апеляційного адміністративного суду, на виконання якого були призначені повторні вибори на 26 вересня 2021 року, не підлягає на час розгляду Верховним Судом справи виконанню. Окрім того, ніхто не може на даний час спрогнозувати, яким буде рішення ВС по суті й головне – коли воно буде ухвалене (оскільки скорочені строки розгляду виборчих спорів у даному випадку не застосовуються).

20 серпня 2021 року Центральна виборча комісія, розглядаючи заяву щодо скасування постанови Буринської МТВК від 29 липня 2021 року №3 щодо повторних виборів, не прийняла жодного рішення, оскільки більшість членів комісії утрималися від голосування. Таким чином ЦВК самоусунулася від можливості вирішення питання правомірності проведення повторних виборів Буринського міського голови.

В той же час з 20 та 26 серпня 2021 року МТВК зареєструвала чотирьох кандидатів на повторних виборах 26 вересня, в числі яких зареєстровано як Ладуху В. К., так і його судового опонента Рябоконя І. І.

7 вересня 2021 року ТВК кардинально змінює свою позицію та Постановою №15 скасовує раніше прийняту постанову №3 від 29 липня 2021 року (якою призначено повторні вибори), зазначивши в тексті постанови «вважати, що Ладуха В. Б. є Буринським міським головою повноваження якого набуті 24 грудня 2020 року». Аргументацією прийняття Буринською МТВК такого рішення стало винесення Ухвали Верховного Суду від 13 серпня 2021 року в справі №480/8849/21 про зупинення дії та виконання рішення у справі, а також те, що згідно з законодавством скасування постанови ТВК про реєстрацію міського голови не є підставою для припинення його повноважень. Окрім того, Буринська МТВК посилалася також на відсутність фінансування проведення повторних виборів.

Визнаємо, що по суті таке рішення ТВК є справедливим (адже міський голова набув повноважень та фактично підтвердив причини поважності пропуску строків звернення із заявою про реєстрацію міським головою), проте з точки зору законності має багато спірних моментів, серед яких варто зупинитися на таких:

- прийняття такої постанови після початку виборчого процесу з повторних виборів та реєстрації кандидатів є доволі спірним, адже вона не скасовує і не зупиняє виборчий процес, що вже розпочався;

- скасування своєї ж раніше прийнятої постанови з приводу її невідповідності законодавству викликає питання, оскільки згідно з частиною 15 ст. 36 ВКУ скасування рішення комісії, що суперечить законодавству, можливе лише комісією вищого рівня або судом;

- ухвала Верховного Суду, яка зупиняє виконання рішення у справі, не є прямим свідченням того, що оскаржувані рішення є незаконними і в подальшому будуть скасовані, вона лише «ставить на паузу» їх виконання;

- формулювання в постанові «вважати, що Ладуха В. Б. є Буринським міським головою, повноваження якого набуті 24 грудня 2020 року» є некоректним і не ґрунтується на нормі закону.

За даними, розміщеними на порталі «Судова влада» та в Єдиному реєстрі судових рішень, постанова ТВК від 7 вересня 2021 року №15 була оскаржена 10 вересня 2021 року кандидатом на повторних виборах на посаду міського голови Рябоконем І. І. (справа №480/8979/21), у вказаній справі вже було ухвалено рішення щодо визнання протиправною та скасування постанови про зупинення виборчого процесу, 14 вересня 2021 року за результатми розгляду апеляційної скарги Ладухи В.Б судом апеляційної інстанції рішення  про скасування постанови МТВК залишено в силі. Таким чином на сьогодні виборчий процес із повторних виборів Буринського міського голови триває.

Загальні висновки:

1. Неподання законно обраним кандидатом у визначений строк заяви про реєстрацію депутатом чи сільським, селищним, міським головою може стати формальною причиною для позбавлення його повноважень. Виникає необхідність чіткого визначення у ч. 2 ст. 283 ВКУ порядку та строків звернення до ТВК щодо поважності пропуску строку на подання такої заяви. Ще одним кроком для встановлення юридичної визначеності щодо наслідків несвоєчасного подання заяви про реєстрацію кандидатом, за наявності поважних причин пропуску строку, може стати правова позиція Верховного Суду в справі №480/8849/21 щодо повторних виборів Буринського міського голови.

2. Підстави для дострокового припинення повноважень міського голови (депутата місцевої ради) повинні бути чітко прописані в законодавстві. Внаслідок значної кількості випадків неможливості поновлення порушених виборчих прав, назріла необхідність проведення консультацій з ЦВК, народними депутатами, науковцями та суддями щодо шляхів законодавчого визначення підстав набуття та втрати мандата у випадках визнання недійсним рішення, що слугує юридичним фактом для заміщення мандата та юридичних наслідків подальшого його скасування (до прикладу, внаслідок визнання недійсним рішення про відкликання депутата, встановлення факту неправильного розподілу депутатських мандатів під час встановлення результатів виборів, скасування рішення про реєстрацію депутатом чи сільським, селищним, міським головою Центральною виборчою комісією як комісією вищого рівня чи у судовому порядку).

3. Громадянська мережа «ОПОРА» неодноразово наголошувала на тому, що розгляд спорів, які мають безпосередній вплив на виборчий процес, захист та поновлення виборчих прав громадян має відбуватися за скороченою у строках процедурою, притаманною для розгляду виборчих спорів. Тоді як на сьогодні оскарження рішень щодо реєстрації депутатів чи сільських, селищних міських голів відбувається за загальними строками, що призводить до неефективного відновлення порушених виборчих прав громадян, а часто і до неможливості виконання таких судових рішень внаслідок завершення до винесення кінцевого рішення відповідного виборчого процесу.

4. Центральній виборчій комісії не слід уникати можливості вирішення питань, пов’язаних з правомірністю рішень ТВК, які стосуються місцевих виборів, виявлених під час розгляду звернень громадян.

5. Виникає необхідність врегулювання питання щодо правомірності скасування комісією раніше прийнятих нею рішень, що на сьогодні є порушенням ч. 15 ст. 36 ВКУ, зокрема, на думку Громадянської мережі «ОПОРА», можливим способом врегулювання є видача ЦВК роз’яснення щодо обставин, за яких виборчі комісії можуть вносити зміни і доповнення до раніше прийнятих ними рішень.