Протягом 16:00-20:00 спостерігачі ОПОРИ продовжували вести спостереження за перебігом повторного голосування та оцінювати якість дотримання законних процедур усіма суб’єктами виборчого процесу.

Станом на момент закриття виборчих дільниць спостерігачами не було зафіксовано серйозних зловживань з боку членів виборчих комісій або незаконних спроб втручання в хід виборчого процесу. Активність виборців, за даними ОПОРИ, була вищою, ніж на повторному голосуванні 15 листопада,  а дільничні виборчі комісії загалом забезпечили належні умови для максимальної реалізації виборчих прав громадян у складних епідемічних умовах.

Останні чотири години голосування пройшли більш спокійно та організовано порівняно з першою половиною дня 22 листопада, а масштаб та інтенсивність типових процедурних порушень зменшилися. За висновками спостерігачів ОПОРИ, на цьому етапі голосування незначні виборчі порушення були зафіксовані на 11,25% (похибка 4,01%) дільниць, тоді як суттєвих процедурних порушень не було виявлено взагалі.

Спостерігалася позитивна тенденція до зменшення випадків фотографування бюлетенів, а саме такого типу зловживання фіксувалося найчастіше протягом дня голосування і потенційно несло найбільшу загрозу для вільного волевиявлення громадян. Спроби фотографування виборчих бюлетенів мали місце на 4,17% ДВК, вдень же такі випадки спостерігалися на 7,5% ДВК. Разом з тим в ході повторного голосування минулого тижня ця проблема не мала таких проявів (зафіксована на 1,54% ДВК) і тому усі виявлені інциденти (більше 40 лише за інформацією ОПОРИ) потребують уважного вивчення та оцінки з боку правоохоронних органів.

Ближче до завершення дня голосування з’явилися поодинокі повідомлення, що вказують на спроби незаконного вкидання бюлетенів у скриньки, однак кількість таких випадків, зафіксованих на 0,42% ДВК, знаходиться в межах статистичної похибки.

На 2,5% виборчих дільниць спостерігачі виявили спроби розголошення таємниці голосування шляхом демонстрації виборцем бюлетеня. Цей тип порушення є на другому місці за поширенням, після випадків фотографування бюлетенів. Також не безпроблемною є статистика видачі членами комісій виборцям бюлетенів за відсутності в них належних документів – на 2,08% ДВК фіксувалися такі зловживання, що співмірно з показниками, зафіксованими ОПОРОЮ 25 жовтня і 15 листопада.    

В цілому якість адміністрування та організаційний супровід процесу голосування були забезпечені на високому рівні, а виборці мали можливість безперешкодно проголосувати протягом усього дня голосування 22 листопада. На 99,58% виборчих дільниць спостерігачі не зафіксували черг виборців на момент завершення голосування і закриття дільниць.

Спостерігачі ОПОРИ постійно працюють на 300 виборчих дільницях, рівномірно розподілених по усій країні. Перед початком спостереження ОПОРА провела для них 2 раунди навчань та спеціальних симуляцій по роботі у день голосування з моделюванням можливих ситуацій та інцидентів. Розподіл спостерігачів відбувався за випадковою стратифікованою вибіркою. Максимальна похибка для цього звіту не перевищує 4,01%. Статистично базоване спостереження ОПОРИ – це незалежна діяльність, що проводиться тільки ОПОРОЮ з наміром надати незалежну інформацію щодо ходу виборів.