8 серпня у вищих навчальних закладах України розпочався заключний, а для більшості абітурієнтів основний, етап вступної кампанії. Приймальні комісії мали оприлюднити треті списки рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення. Особи, яким надані такі рекомендації і які бажають вчитися на відповідному напрямку підготовки, до 18:00 10 серпня зобов’язані подати у вузи оригінали документів. Абітурієнти, які досі не були рекомендовані до зарахування, теж намагатимуться вступити на бюджет за допомогою «конкурсу оригіналів». 

Неефективна процедура прийому документів, коли особа подає для участі в конкурсному відборі 15 заяв, однак не визначає пріоритетності для жодної з них, призводить до того, що більшість вступників, рекомендованих на третьому етапі, вже визначилася із місцем навчання та виконали умови для зарахування в інших вузах чи напрямах підготовки. Станом на 10 серпня майже у кожному ВНЗ залишатимуться незаповненими частина квот держзамовлення. У такому випадку на вільні місця навчальні заклади зараховують тих вступників, чиї оригінали документів знаходяться у приймальній комісії. На перший погляд – цілком зрозумілий алгоритм і проблем виникати не мало б. Однак на практиці все відбувається набагато складніше.

По-перше, за результатами моніторингу оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на третьому етапі, який представники ОПОРИ провели 8 серпня, встановлено, що частина вузів не розмістила на своїх веб-сайтах оновлених списків. А тому абітурієнти не володіють інформацією про незаповнені місця та зміну своєї рейтингової позиції після другого етапу зарахування. Окрім того не всі вузи вказують дату оприлюднення списку та не зазначають приналежність вступників до різних категорій – поза конкурсом, цільовий прийом, право на першочергове зарахування. 

По-друге, частина ВНЗ, розуміючи що план виконання державного замовлення під загрозою, на третьому етапі рекомендували до зарахування усіх абітурієнтів у рейтинговому списку. На консультаційний телефон організації надходять скарги від вступників щодо того, що в приймальних комісіях попереджають, що така рекомендація – це ще не гарантія зарахування, адже воно відбуватиметься  відповідно до конкурсного балу. Однак деякі вступники вже встигли забрати оригінали документів у менш рейтингових вузах і перенести їх туди, де, як з’ясувалося, зарахування ще не гарантоване.

По-третє, частина приймальних комісій відмовляється приймати оригінали документів від вступників, які не були рекомендовані до зарахування 8 серпня, попри те, що вони мають високі рейтингові позиції та всі шанси бути зарахованими на місця державного замовлення за «конкурсом оригіналів». Минулого року ОПОРА зверталася до Міністерства освіти і науки України з проханням пояснити, чи можуть абітурієнти, які не були рекомендовані до зарахування, подавати до приймальних комісій оригінали документів, на що отримала ствердну відповідь. Тому закликаємо вищі навчальні заклади не порушувати прав абітурієнтів та приймати оригінали документів.

По-четверте, практично як виняток, окремі навчальні заклади кожного дня демонструють на своїх веб-сторінках зміну рейтингового списку абітурієнтів, зазначаючи наявність/відсутність оригіналів документів у інших вузах. Це дає змогу усім охочим прослідкувати свою позицію у списку, а також шанси на зарахування. Натомість більшість вузів не повідомляє своїх вступників про наявність вільних бюджетних місць або подає інформацію лише обраним. Як наслідок, 11 серпня, коли будуть оприлюднені списки зарахованих, для багатьох абітурієнтів стане несподіванкою, що їхні місця зайняли особи з набагато нижчими балами, які мали доступ до необхідних даних.

Саме тому рекомендуємо вступникам, які досі тримають оригінали документів вдома, – подати їх до тих навчальних закладів, куди мріяли вступити, адже маєте шанс бути зарахованими на місця державного замовлення. Відповідно до Умов прийому у 2014 р. 10 серпня приймальні комісії мають працювати до 18:00. 

Які ВНЗ оприлюднили списки осіб, рекомендованих до зарахування на третьому етапі, можна ознайомитися у додатку.

Публікацію підготовлено в рамках проекту "Протидія інституційній корупції в освітній сфері на етапі вступної кампанії до вищих навчальних закладів через формування рейтингу відкритості ВНЗ та проведення дослідження результатів зарахування студентів". Проект здійснюється за фінансової підтримки МФ "Відродження".

 
Академія внутрішніх військ МВС України
Міністерство внутрішніх справ України
Не оприлюднено
Академія митної служби України
Міністерство освіти і науки України
Академія муніципального управління
Міністерство освіти і науки України
Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Міністерство оборони України
Бердянський державний педагогічний університет
Міністерство освіти і науки України
http://goo.gl/SBJ2kI
Білоцерківський національний аграрний університет
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Не оприлюднено.
Буковинський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров`я України
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Міністерство освіти і науки України
Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Міністерство охорони здоров`я України
Військова академія (м. Одеса)
Міністерство оборони України
Не оприлюднено
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний аграрний університет
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Міністерство охорони здоров`я України
Вінницький національний технічний університет
Міністерство освіти і науки України
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України
http://goo.gl/6lbkCW
Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет"
Міністерство охорони здоров`я України
Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет"
Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад "Міжгалузева академія управління"
Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"
Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"
Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад "Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського МОЗ України"
Міністерство охорони здоров`я України
http://goo.gl/seHuVz
Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"
Національний банк України
Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"
Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти"
Національна академія педагогічних наук України
Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Міністерство освіти і науки України
Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"
Міністерство охорони здоров`я України
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»
Міністерство освіти і науки України
Державний університет телекомунікацій
Міністерство освіти і науки України
Дніпродзержинський державний технічний університет
Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровська державна фінансова академія
Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Міністерство освіти і науки України
Не оприлюднено
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Міністерство освіти і науки України
Не оприлюднено
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ України
Не оприлюднено
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Міністерство освіти і науки України
http://goo.gl/gJCTpo
Житомирський державний технологічний університет
Міністерство освіти і науки України
 
http://goo.gl/92yLGzЖитомирський національний агроекологічний університет
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Закарпатський художній інститут
Міністерство освіти і науки України
Запорізька державна інженерна академія
Міністерство освіти і науки України
Запорізький державний медичний університет
Міністерство охорони здоров`я України
Запорізький національний технічний університет
Міністерство освіти і науки України
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Міністерство освіти і науки України
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Міністерство освіти і науки України
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Міністерство освіти і науки України
Київський інститут музики імені Р.М. Глієра
Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)
Не оприлюднено, лише попередні етапи
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ
Міністерство освіти і науки України
Київський національний лінгвістичний університет
Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет будівництва і архітектури
Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет культури і мистецтв
Міністерство культури України
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
Міністерство культури України
Списки осіб, рекомендованих до зарахування, не оновлено
Київський національний університет технологій та дизайну
Міністерство освіти і науки України
 
http://goo.gl/1QMvn7Київський університет імені Бориса Грінченка
Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Київський університет права Національної академії наук України
Національна академія наук України
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Міністерство освіти і науки України
Кіровоградський національний технічний університет
Міністерство освіти і науки України
Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради
Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації
Не оприлюднено. Посилання на ІС "Конкурс"
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка
Обласна рада
Не оприлюднено. Посилання на ІС "Конкурс"
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Міністерство освіти і науки України
Луцький національний технічний університет
Міністерство освіти і науки України
Львівська державна фінансова академія
Міністерство освіти і науки України
Львівська національна академія мистецтв
Міністерство освіти і науки України
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка
Міністерство культури України
http://goo.gl/4PW16b  Дані не оновлені з першого етапу.
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Львівський державний університет внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ України
Львівський державний університет фізичної культури
Міністерство освіти і науки України
Львівський інститут економіки і туризму
Міністерство освіти і науки України
Львівський національний аграрний університет
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Міністерство охорони здоров`я України
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій  імені С.З. Гжицького
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Міністерство освіти і науки України
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Міністерство освіти і науки України
Миколаївський національний аграрний університет
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Міністерство освіти і науки України
Мукачівський державний університет
Міністерство освіти і науки України
Національнa академія Служби безпеки України
Служба безпеки України
Не оприлюднено
Національна академія внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ України
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
Адміністрація Державної прикордонної служби України
Не оприлюднено
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Міністерство культури України
http://goo.gl/400yTD
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Міністерство культури України
Розділ передбачено, однак списків немає http://www.naoma.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=454&lang=ua
Національна академія прокуратури України
Генеральна прокуратура України
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Державна служба статистики України
Національна металургійна академія України
Міністерство освіти і науки України
Не оприлюднено
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
Міністерство культури України
Не оприлюднено.
Національний авіаційний університет
Міністерство освіти і науки України
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Міністерство освіти і науки України
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Міністерство охорони здоров`я України
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Міністерство освіти і науки України
Національний транспортний університет
Міністерство освіти і науки України
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Міністерство освіти і науки України
Національний університет "Львівська політехніка"
Міністерство освіти і науки України
Національний університет "Одеська юридична академія"
Міністерство освіти і науки України
Національний університет "Острозька академія"
Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України (базовий заклад, м. Київ)
Кабінет Міністрів України
Національний університет водного господарства та природокористування
Міністерство освіти і науки України
Національний університет державної податкової служби України
Державна податкова служба України
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Міністерство освіти і науки України
http://goo.gl/y7MmLJ
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Міністерство оборони України
Не оприлюднено
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Міністерство освіти і науки України
Національний університет харчових технологій
Міністерство освіти і науки України
Національний університет цивільного захисту України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Національний фармацевтичний університет
Міністерство охорони здоров`я України
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Міністерство освіти і науки України
http://goo.gl/56kdPI
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Міністерство освіти і науки України
Обласний комунальний вищий навчальний заклад "Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки"
Обласна рада
Не оприлюднено
Обласний комунальний вищий навчальний заклад "Інститут підприємництва "Стратегія"
Обласна рада
Не оприлюднено
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Міністерство освіти і науки України
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Міністерство освіти і науки України
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Міністерство освіти і науки України
Одеська національна академія харчових технологій
Міністерство освіти і науки України
Одеська національна морська академія
Міністерство освіти і науки України
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
Міністерство культури України
Одеський державний аграрний університет
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Не оприлюднено. Посилання на ІС "Конкурс".
Одеський державний екологічний університет
Міністерство освіти і науки України
http://goo.gl/x6Q9c1
Одеський державний університет внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ України
Не оприлюднено. Посилання на ІС "Конкурс".http://www.vstup.info/2014/i2014i306.html
Одеський національний економічний університет
Міністерство освіти і науки України
Одеський національний медичний університет
Міністерство охорони здоров`я України
Одеський національний морський університет
Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет
Міністерство освіти і науки України
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Міністерство освіти і науки України
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Адміністрація Президента України
Подільський державний аграрно-технічний університет
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Полтавська державна аграрна академія
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Міністерство освіти і науки України
Рівненський державний гуманітарний університет
Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Міністерство освіти і науки України
Сумський державний університет
Міністерство освіти і науки України
Сумський національний аграрний університет
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Міністерство освіти і науки України
Таврійський державний агротехнологічний університет
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Тернопільський національний економічний університет
Міністерство освіти і науки України
Не оприлюднено.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Міністерство освіти і науки України
Українська академія друкарства
Міністерство освіти і науки України
Українська державна академія залізничного транспорту
Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія
Міністерство освіти і науки України
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Міністерство освіти і науки України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Міністерство освіти і науки України
Уманський національний університет садівництва
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Національний банк України
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Міністерство освіти і науки України
Харківська державна академія культури
Міністерство культури України
Харківська державна академія фізичної культури
Міністерство освіти і науки України
Не оприлюднено, лише за другий етап.
Харківська державна зооветеринарна академія
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Не оприлюднено
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний медичний університет
Міністерство охорони здоров`я України
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ України
Не оприлюднено
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
Міністерство культури України
Не оприлюднено. Списки з попередніх етапів. 
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет радіоелектроніки
Міністерство освіти і науки України
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Адміністрація Президента України
http://www.kbuapa.kharkov.ua, Списки оновлені частково
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Міністерство оборони України
Не оприлюднено
Херсонська державна морська академія
Міністерство освіти і науки України
Не оприлюднено
Херсонський державний університет
Міністерство освіти і науки України
Херсонський національний технічний університет
Міністерство освіти і науки України
Не оприлюднено
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Обласна рада
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Укоопспілка
Хмельницький національний університет
Міністерство освіти і науки України
Хмельницький університет управління та права
Обласна рада
Черкаський державний технологічний університет
Міністерство освіти і науки України
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Міністерство освіти і науки України
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Міністерство освіти і науки України
Чернігівський державний інститут економіки і управління
Міністерство освіти і науки України
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Міністерство освіти і науки України
Чернігівський національний технологічний університет
Міністерство освіти і науки України
Оприлюднено лише прохідний бал по напрямах підготовки
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Міністерство освіти і науки України

Детальніше:

Ольга Стрелюк, керівник освітніх програм Громадянської мереж «ОПОРА»: +380 63 62 86 836

Консультаційна та юридична допомога вступникам: 044-222-57-27