Також цієї вступної кампанії зазнало змін обчислення конкурсного балу. По-перше, середній бал переводять у 60-бальну шкалу з використанням коефіцієнта «5», а не у 200-бальну, як це було минулі роки. Зрозуміло, що ця зміна дещо знизила вагу атестату під час вступу до вишу. По-друге, оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу. Того року бал розраховувався як сума балів, тому впливав дещо більше порівняно із цією вступною кампанією. (Окрім напрямів підготовки галузі знань «мистецтво» та напряму підготовки «архітектура», на яких оцінка розраховується все ж як сума балів, отриманих на кожній сесії творчого конкурсу.) Варто зазначити, що тепер вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого рівня не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

Новим стало й те, що чемпіони та призери (особам, які посіли І–ІІІ місце) чемпіонатів України, проведених протягом двох останніх років отримали правона додаткові бали при вступі на галузь знань «фізичне виховання, спорт і здоров’я».

Цього разу МОН подає чіткий перелік секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України. Минулого року відсутність такого переліку спричинило абсолютно різний підхід до зарахування додаткових балів на одні й ті ж напрями підготовки у різних закладах.

Перелік документів, які потрібно подати абітурієнтові, лишився незмінний, проте цього року є вимога щодо медичної довідки, яка має бути лише оригіналом.

Варто зазначити, що тепер заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

Дещо полегшили процедуру вступу для абітурієнтів, адже рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) у цьому ж вищому навчальному закладі.

Вичерпним можна вважати конфлікт між вищими навчальними закладами і їх випускниками, які планують далі здобувати освіту за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями у інших установах. Кожного року часто з необ’єктивних причин ВНЗ не видавали додатки до диплома, через що абітурієнти втрачали шанс вступити, наприклад, на магістратуру у інший заклад. Цього ж року у разі відсутності у останнього додатка до диплома в друкованому вигляді під час подання заяви для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра відомості про цей додаток (його змістовну частину) приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

Детальніше:
Марина Макуха, менеджер кампанії спостереження «За прозорий вступ до ВНЗ!» - 063 199 68 20