До 15.00 11 серпня усі вищі навчальні заклади України, окрім тих, які знаходяться на території Донецької та Луганської областей, повинні були прийняти рішення про зарахування вступників за державним замовленням на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти. Наголосимо, що накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються саме в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 9 і 11 розділу V Умов прийому до ВНЗ, а отже, не пізніше 15.00 години 11 серпня.

ОПОРА провела моніторинг веб-сайтів 185 ВНЗ державної та комунальної форм власності щодо виконання ними вимог щодо оприлюднення списків вступників зарахованих за державним замовленням на денну форму навчання і з’ясувала, що до 18.00 12 серпня не оприлюднили списки на своїх інформаційних ресурсах 56 закладів (див. Таблицю).

Нагадаємо, що вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням. Таким особам повертаються документи, а на звільнене при цьому місце до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів (2 пункт XIX розділу Умов прийому до ВНЗ).

Дані у таблицях подані станом на 18.00 12 серпня 2014 року.

 

 

Назва ВНЗ

Підпорядкування

Оприлюднення списків зарахованих на навчання за державним замовленням

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/Ip2ZAI

Державний вищий навчальний заклад "Міжгалузева академія управління"

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/1eDcWM

Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"

Національний банк України

не оприлюднено

Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти"

Національна академія педагогічних наук України

не оприлюднено

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Державний університет телекомунікацій

Міністерство освіти і науки України

http://www.dut.edu.ua/ua/pages/687

Київський національний університет культури і мистецтв

Міністерство культури України

http://knukim.edu.ua/spisok-zarahovanih-denna-byudzhet/

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

Міністерство культури України

http://knutkt.com.ua/komsya/nakaz-pro-zarahuvanya.html

Київський університет права Національної академії наук України

Національна академія наук України

не оприлюднено

Національнa академія Служби безпеки України

Служба безпеки України

не оприлюднено

Національна академія внутрішніх справ

Міністерство внутрішніх справ України

не оприлюднено

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Міністерство культури України

не оприлюднено

Національна академія прокуратури України

Генеральна прокуратура України

http://www.ap.gp.gov.ua/ua/08_04.html#folder_08

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/mxhjmm

Сумський державний університет

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/ZAHfzt

Сумський національний аграрний університет

Міністерство аграрної політики та продовольства України

http://goo.gl/LwoxEe

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Міністерство освіти і науки України

http://udpu.org.ua/viewpage.php?page_id=9

Уманський національний університет садівництва

Міністерство аграрної політики та продовольства України

http://goo.gl/Y8a57l

Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

Національний банк України

http://cibs.ck.ua/p/abit/order/index/

Черкаський державний технологічний університет

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/7kv3b8

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Міністерство освіти і науки України

http://www.cdu.edu.ua/?show=4;kid=138

Академія муніципального управління

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено 

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Міністерство оборони України

не оприлюднено

Білоцерківський національний аграрний університет

Міністерство аграрної політики та продовольства України

http://www.btsau.net.ua/sites/default/files/news/pdf/bakalavr.pdf

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

Міністерство освіти і науки України

http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/ratings

Житомирський державний технологічний університет

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/uNwEQc

Житомирський національний агроекологічний університет

Міністерство аграрної політики та продовольства України

http://www.znau.edu.ua/priyom/2014/3_etap/bak.pdf

Закарпатський художній інститут

Міністерство освіти і науки України

http://artedu.uz.ua/doc-files/vstup/derzh_bakalavr_2014.pdf

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Міністерство освіти і науки України

http://kpnu.edu.ua/pryjmalna-komisiya/

Мукачівський державний університет

Міністерство освіти і науки України

http://msu.edu.ua/transfer-applicants/

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Державна служба статистики України

не оприлюднено

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

Міністерство культури України

http://goo.gl/A8bMi8

Національний авіаційний університет

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/6EC5UH

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Міністерство освіти і науки України

http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/2013-07-29-12-40-08

Національний транспортний університет

Міністерство освіти і науки України

http://www.ntu.edu.ua/

Національний університет державної податкової служби України

Державна податкова служба України

не оприлюднено

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Міністерство освіти і науки України

http://www.hneu.edu.ua/Order_of_enrollment_bak_budg

Харківський національний медичний університет

Міністерство охорони здоров`я України

http://goo.gl/uaK1Kc

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Міністерство освіти і науки України

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Priimalna/2014/

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Міністерство аграрної політики та продовольства України

http://www.khntusg.com.ua/files/2014/1.pdf

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Харківський національний університет внутрішніх справ

Міністерство внутрішніх справ України

не оприлюднено

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Міністерство освіти і науки України

http://start.karazin.ua/vstupna-kampania/

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Міністерство культури України

http://www.dum.kharkov.ua/

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Харківський національний університет радіоелектроніки

Міністерство освіти і науки України

http://nure.ua/wp-content/uploads/1kurs_zarah.pdf

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Адміністрація Президента України

не оприлюднено

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Міністерство оборони України

не оприлюднено

Академія внутрішніх військ МВС України

Міністерство внутрішніх справ України

не оприлюднено

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Міністерство освіти і науки України

http://www.univ.kiev.ua/ua/abit/2014/Waves/1/Recommend

Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації

не оприлюднено

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Міністерство освіти і науки України

http://www.khai.edu/ru/site/reiting-abiturientov.html

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Міністерство освіти і науки України

http://kpi.ua/admitted

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Міністерство освіти і науки України

http://www.ukma.edu.ua/images/Old/docs/admission/

Національний університет цивільного захисту України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

не оприлюднено

Національний фармацевтичний університет

Міністерство охорони здоров`я України

http://goo.gl/Ygcmwg

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Міністерство освіти і науки України

http://jur-academy.kharkov.ua/

Українська державна академія залізничного транспорту

Міністерство освіти і науки України

http://www.kart.edu.ua/, 
http://temp.kart.edu.ua/images/Old/stories/novunu/nakaz/496%2011, 
http://temp.kart.edu.ua/images/Old/stories/novunu/nakaz/496%2011

Українська інженерно-педагогічна академія

Міністерство освіти і науки України

http://uipa.edu.ua/component/content/article/2727.html

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Міністерство освіти і науки України

http://www.hduht.edu.ua/Abi/reiting.htm

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Вінницький кооперативний інститут

Укоопспілка

не оприлюднено

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка

Обласна рада

http://goo.gl/lNGC6q

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Обласна рада

http://kgpa.km.ua/node/1576

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

Укоопспілка

не оприлюднено

Хмельницький університет управління та права

Обласна рада

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=125

Тернопільський національний економічний університет

Міністерство освіти і науки України

http://www.tneu.edu.ua/entrant/rating/

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Міністерство освіти і науки України

http://www.tnpu.edu.ua/abiturient/docs/list/526.pdf

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Міністерство освіти і науки України

http://tntu.edu.ua/?l=uk&p=admission/lists-of-enrolled

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Міністерство освіти і науки України

http://usufit.org.ua/vstup/dbbakden2014.aspx

Хмельницький національний університет

Міністерство освіти і науки України

http://khnu.km.ua/root/dept/prk/rating.htm

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/8nFyCF

Буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров`я України

http://vstup.bsmu.edu.ua/pk/to-budget2014

Буковинський державний фінансово-економічний університет

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Вінницький національний аграрний університет

Міністерство аграрної політики та продовольства України

http://goo.gl/cuABfd

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Міністерство охорони здоров`я України

http://admission.vnmu.vn.ua/site/content/17?contest=1#

Вінницький національний технічний університет

Міністерство освіти і науки України

http://vstup.vntu.edu.ua/

Державний вищий навчальний заклад "Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського МОЗ України"

Міністерство охорони здоров`я України

не оприлюднено

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

Адміністрація Державної прикордонної служби України

http://vstup.tdmu.edu.ua/index.php/ua/spysok-abituriientiv-

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Міністерство охорони здоров`я України

http://nmu.edu.ua/spiski.php

Подільський державний аграрно-технічний університет

Міністерство аграрної політики та продовольства України

http://www.pdatu.edu.ua/nakaz2014.html

Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет"

Міністерство охорони здоров`я України

http://goo.gl/7egiSO

Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/WHN99Z

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/Q8JEvh

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/uKYNTw

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/WBWtpn

Львівська державна фінансова академія

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Львівська національна академія мистецтв

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/lakZIf

Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка

Міністерство культури України

http://goo.gl/oadz3g

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

http://goo.gl/Mq0NQ3

Львівський державний університет внутрішніх справ

Міністерство внутрішніх справ України

не оприлюднено

Львівський державний університет фізичної культури

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/6nkoVv

Львівський інститут економіки і туризму

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/69zA7Y

Львівський національний аграрний університет

Міністерство аграрної політики та продовольства України

http://goo.gl/YBU087

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Міністерство охорони здоров`я України

http://goo.gl/AZODFM

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій  імені С.З. Гжицького

Міністерство аграрної політики та продовольства України

не оприлюднено

Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/EFsMpm

Національний університет "Львівська політехніка"

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/f5aEle

Українська академія друкарства

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Обласний комунальний вищий навчальний заклад "Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки"

Обласна рада

не оприлюднено

Обласний комунальний вищий навчальний заклад "Інститут підприємництва "Стратегія"

Обласна рада

не оприлюднено

Академія митної служби України

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"

Міністерство охорони здоров`я України

http://www.umsa.edu.ua/abithome.html

Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України

Міністерство освіти і науки України

http://web.znu.edu.ua/pk/2014/1510.ukr.html

Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет"

Міністерство освіти і науки України

http://knu.edu.ua/abiturientam/spiski-zarahovanih-na

Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"

Міністерство освіти і науки України

http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/

Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

Міністерство освіти і науки України

http://pgasa.dp.ua/prkom/rating/

Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"

Міністерство охорони здоров`я України

http://www.dsma.dp.ua/abiturientam/vstupna-kampaniya-2013/

Дніпродзержинський державний технічний університет

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Дніпропетровська державна фінансова академія

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Міністерство внутрішніх справ України

не оприлюднено

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Міністерство освіти і науки України

http://pk.diit.edu.ua/?view=static&id=164

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Міністерство освіти і науки України

http://www.kspu.kr.ua/download/rekomedovani_do_

Кіровоградський національний технічний університет

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Міністерство освіти і науки України

http://www.kdu.edu.ua/new/zarah.php

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Міністерство освіти і науки України

http://www.mdpu.org.ua/new/uk/novosti-universiteta/

Національна металургійна академія України

Міністерство освіти і науки України

http://www.nmetau.edu.ua/ua/mabitur/i7/p0

Військова академія (м. Одеса)

Міністерство оборони України

не оприлюднено

Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"

Міністерство аграрної політики та продовольства України

http://www.ksau.kherson.ua/news

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

Міністерство освіти і науки України

http://www.pdpu.edu.ua/abiturientam/rejting-2014

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Міністерство освіти і науки України

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/08/nakaz-38z.pdf

Миколаївський національний аграрний університет

Міністерство аграрної політики та продовольства України

не оприлюднено

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Міністерство освіти і науки України

http://www.mdu.edu.ua/cats/view/234

Національний університет "Одеська юридична академія"

Міністерство освіти і науки України

Інформація про зарахованих, подана окремими списками - 

http://vstup.onua.edu.ua/Home/lists-of-applicants-in-2014/spiski-zarahovanih-u-2014-roci

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Міністерство освіти і науки України

http://abiturient.nuos.edu.ua

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Міністерство освіти і науки України

http://www.ogasa.org.ua/pk_index.html

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

Міністерство освіти і науки України

http://kachestvo.od.ua/docs/nakaz_denna.pdf

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Одеська національна академія харчових технологій

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Одеська національна морська академія

Міністерство освіти і науки України

http://www.onma.edu.ua/content/prkom/konkurs/d_bdk.pdf

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової

Міністерство культури України

http://odma.edu.ua/education/prospective_students/prikaz

Одеський державний аграрний університет

Міністерство аграрної політики та продовольства України

http://osau.edu.ua/uk/okr-bakalavr-za-derzhavnim-zamovlennyam

Одеський державний екологічний університет

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/hpEhhg

Одеський державний університет внутрішніх справ

Міністерство внутрішніх справ України

не оприлюднено

Одеський національний економічний університет

Міністерство освіти і науки України

http://oneu.edu.ua/abit_2014/Zarah1k.htm

Одеський національний медичний університет

Міністерство охорони здоров`я України

http://files.odmu.edu.ua/pk/zarahovani_budget.pdf

Одеський національний морський університет

Міністерство освіти і науки України

http://www.onmu.odessa.ua/images/Old/applic/pdf/nakaz_denna_bu.pdf

Одеський національний політехнічний університет

Міністерство освіти і науки України

Статус "Зарахований на бюджет" зазначено у рейтингових списках - 

 http://ac.opu.ua/2014/stat.php

 

 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Міністерство освіти і науки України

http://onu.edu.ua/uk/abitur/entercom/abitur_raiting_2014

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Адміністрація Президента України

не оприлюднено

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Міністерство освіти і науки України

http://www.chdu.edu.ua/

Київський університет імені Бориса Грінченка

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

http://kubg.edu.ua/informatsiya/vstupnikam/

Бердянський державний педагогічний університет

Міністерство освіти і науки України

https://drive.google.com/folderviewid=0ByJRQi6pU9m

Запорізька державна інженерна академія

Міністерство освіти і науки України

http://pk.zgia.zp.ua/

Запорізький державний медичний університет

Міністерство охорони здоров`я України

http://www.zsmu.edu.ua/tip_529.html

Запорізький національний технічний університет

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Київський національний університет технологій та дизайну

Міністерство освіти і науки України

www.knutd.com.ua

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Міністерство культури України

http://goo.gl/1balPZ

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Міністерство оборони України

не оприлюднено

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Міністерство освіти і науки України

http://uni-sport.edu.ua/uk/obsyag

Національний університет харчових технологій

Міністерство освіти і науки України

http://nuft.edu.ua/page/view/spysky-zarakhovanykh

Полтавська державна аграрна академія

Міністерство аграрної політики та продовольства України

http://www.pdaa.edu.ua/content/spysky-zarahovanyh-

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Міністерство освіти і науки України

http://pnpu.edu.ua/ua/

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/RPoYN1

Таврійський державний агротехнологічний університет

Міністерство аграрної політики та продовольства України

http://goo.gl/Ag42Cn

Херсонська державна морська академія

Міністерство освіти і науки України

http://www.kma.ks.ua/abiturientam/spiski-zarakhovanikh-2014

Херсонський державний університет

Міністерство освіти і науки України

http://www.kspu.edu/Entrant/SelectionCommittee/OrdersOfAdmission.aspx

Херсонський національний технічний університет

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Київський інститут музики імені Р.М. Глієра

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

http://glierinstitute.org/ukr/news/159.html

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/S2LJGz

Київський національний лінгвістичний університет

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/JhUUdq

Київський національний торговельно-економічний університет

Міністерство освіти і науки України

http://knteu.kiev.ua/file/MTk=/f5fcbee28b45a64418070d7139e264f8.pdf

Київський національний університет будівництва і архітектури

Міністерство освіти і науки України

http://www.knuba.edu.ua/ukr/?page_id=10855

Луцький національний технічний університет

Міністерство освіти і науки України

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/nakazi-na-zarahuvannya-byudzhet

Національний університет "Острозька академія"

Міністерство освіти і науки України

http://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/nakazu/nakazu_1_kurs_dz

Національний університет біоресурсів і природокористування України (базовий заклад, м. Київ)

Кабінет Міністрів України

не оприлюднено

Національний університет водного господарства та природокористування

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/Sva0er

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Міністерство освіти і науки України

http://www.ndu.edu.ua/index.php/nauka/konkursna-situatsiya

Рівненський державний гуманітарний університет

Міністерство освіти і науки України

http://vstup-rdgu.info/spiski-zarakhovanikh/category/33-bakalavr.html

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Міністерство освіти і науки України

http://goo.gl/c4255w

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Міністерство освіти і науки України

http://sc.ksada.org/index.html

Харківська державна академія культури

Міністерство культури України

http://sc.ksada.org/index.html

Харківська державна академія фізичної культури

Міністерство освіти і науки України

http://hdafk.kharkov.ua/ua/abiturientu/nakazi

Харківська державна зооветеринарна академія

Міністерство аграрної політики та продовольства України

http://goo.gl/DPN8MB

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Міністерство аграрної політики та продовольства України

http://knau.kharkov.ua/bakalavr.html

Чернігівський державний інститут економіки і управління

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Міністерство освіти і науки України

http://www.chnpu.edu.ua/

Чернігівський національний технологічний університет

Міністерство освіти і науки України

не оприлюднено

Дослідження підготовлено в рамках проекту "Протидія інституційній корупції в освітній сфері на етапі вступної кампанії до вищих навчальних закладів через формування рейтингу відкритості ВНЗ та проведення дослідження результатів зарахування студентів". Проект здійснюється за фінансової підтримки МФ "Відродження".

Консультаційна та юридична допомога вступникам: 044-222-57-27.